logo

Pradėk … versle
paprastai

Mes esame, kad padėtumėme verslo vadovui (-ei) jo (jos) kelionėje.

Esame tikri, kad verslo išlikimui ir sėkmei reikalingos finansų žinios, įgūdžiai, instrumentai verslui valdyti ir sveikai auginti.

Jų reikia tik tiek, kiek reikia.

Esame pasirengę sužinoti kiek Jums reikia ir pasidalinti tuo žinojimu.

Tai didins Jūsų konkurencingumą.

Paslaugos

Verslo planavimas. Kelionė. Greitkelis

 • Verslo diagnostika, veiklos analizė, planavimas link norimo rezultato;
 • Biudžeto verslui ir srautų planavimas;
 • Verslo plano ir finansinio plano suderinamumas;
 • Verslo ciklo kūrimas;
 • Verslo modelio gryninimasis.

Mentorystė (+konsultacijos ir įrankiai) verslo valdymo ir vystymo klausimais. Greitkelis

 • Verslo veiklos auditas;
 • Verslo valdymo įrankių pritaikymas;
 • Verslo analizės įrankiai;
 • Vertės kūrimas verslui, klientui;
 • Konsultavimas verslo ir finansinio plano sudarymo klausimais;
 • Verslo ciklo, verslo modelio gryninimas;
 • Strateginiai verslo klausimai.

Mentorystė valdymo apskaitos klausimais

 • Valdymo apskaitos poreikių identifikavimas ir metodų parinkimas;
 • Savikainos, išlaidų, pelningumo analizė ir valdymas;
 • Biudžetų valdymas;
 • Pinigų srautų valdymas ir kiti klausimai.

Apie mus

Kas mes

Bendraminčių komanda, kuriuos vienija siekis būti naudingais turimomis verslo žiniomis ir patyrimais.

Kuo tikime

Kad verslą galima kurti lengvai ir paprastai.

Kuo netikime

Kad verslas gali būti tvarus be finansinio verslo raštingumo.

Požiūris

Verslo požiūris yra išmokstamas dalykas. Gyvenimišką požiūrį pakeitus verslo požiūriu, galite pakeisti visą verslo procesą, išvengti kančios verslo kūrime. Ramybė ir paprastumas + konkurencinis pranašumas prieš besiverčiančius kitu būdu. Verslo prasme turi būti pasirengęs pralaimėti mūšį, kad laimėtum karą.

Pasitikėjimas

Gyvenime – ugdomas, versle – dalinamas avansu, kas yra būtina sąlyga.

Grėsmė – rizika

Grėsmė versle yra rizika. Grėsmė mūsų sveikatai ir gyvybei yra nerimą keliantis dalykas – tikslas yra tą grėsmę sunaikinti, jos išvengti. Grėsmė yra verslo potencialas: reikia ją identifikuoti, pasverti ir įvertinti, ar tu gali ją valdyti. Verslas kuriamas iš rizikos – kuo didesnė rizika, kuo didesnis potencialas.  Skola yra blogis žmogiškuoju požiūriu, verslo požiūriu – veikimo būdas, esminis resursas, šaltinis.

Verslo finansinis raštingumas

Reikalingas, kad gebėti planuoti ir prognozuoti (kas ir  yra verslo tikslas).  

Mūsų pažadas

Kuriame tęstinį santykį su klientu. Ką klientas gauna iš tęstinio santykio? Rūpinamės, kad pasuktumėte lengvumo ir paprastumo keliu, ugdant finansinio raštingumo įgūdžius.

Kaip veikiame

 • Atrenkame pasirinkimus, kurie neišvengiami vystant verslą.
 • Renkame žinias, tyrinėjame patirtis apie tuos pasirinkimus.
 • Kuriame tęstinį santykį su verslo vadovais, padėdami planuoti verslą.
 • Dalyvaujame atrandant ir išgryninant tikruosius poreikius bei atliekant pasirinkimus.

Naudos norintiems verstis kitu būdu

 • Yra patirtis, kuria galima remtis pasirinkime.
 • Išauga sėkmės versle galimybė, jei pavyksta išvengti klaidingų pasirinkimų ar bent sumažinti jų kiekį.
 • Yra, kas lydi šioje kelionėje, ieškant optimaliausių sprendimų, padedant planuotis verslą ir finansus.
 • Sutaupoma nemažai laiko, pinigų ir nervų.

Laimingų klientų
atsiliepimai

Partneriai

Dažnai užduodami klausimai

Negalite rasti atsakymo į savo klausimą? Parašykite mums:

Amatui, ko gero, finansų planavimo žinios gali būti ir nebūtinos, nors turint šių žinių, būtų gerokai lengviau…

Kita kalba, jei su savo idėja planuojate žygiuoti link verslo. Verslas nėra įmanomas be verslo valdymo įrankių, o tam reikalingos minimalios finansų planavimo žinios.

Mentorius – (pagal Odisėjo bičiulio ir jo sūnaus Telemacho auklėtojo Mentoro (gr. Mentor) vardą): geras patarėjas, mokytojas, auklėtojas, gyvenimo palydovas.

Versle mentorius padeda surasti problemą. Rasti priežastį(-is).

Padeda sudaryti veiksmų planą.

Mes labai dažnai nuklystame nuo savo turimo plano. Mentorius palaiko, kad būtų laikomasi plano. Jeigu vykdant planą keičiasi aplinkybės – grįžtame prie ankstesnių punktų.

Dalinasi patyrimais, žiniomis, padedančios lengviau ir paprasčiau rasti atsakymus ir siekti norimo rezultato.

Mentorius padeda pasirinkimuose, kurie neišvengiami vystant verslą.
Mentorius renka žinias, tyrinėja patirtis apie tuos pasirinkimus.
Kuria tęstinį santykį su verslo vadovu, padėdamas planuoti verslą.
Dalyvauja atrandant ir išgryninant tikruosius poreikius bei atliekant pasirinkimus.

Vertė: Yra patirtis, kuria galima remtis pasirinkime.
Išauga sėkmės versle galimybė, jei pavyksta išvengti klaidingų pasirinkimų ar bent sumažinti jų kiekį.
Yra, kas lydi šioje kelionėje, ieškant optimaliausių sprendimų, padedant planuotis verslą ir finansus.
Sutaupoma nemažai laiko, pinigų ir nervų.

Klausimai, kuriuos turite sau užduoti prieš gaunant paramą.:

 • Ar esu tam pasiruošęs?
 • Ar moku tvarkytis su esamais finansais?
 • Ar turiu, naudoju finansiniam verslo planavimui skirtus įrankius?
 • Ar turiu patirties, kaip tvarkytis su finansiniais srautais ir juos reguliuoti?
 • Ar suprantu, kuo skiriasi verslo ir finansinis planas bei kaip jie tarpusavyje “kalbasi”?

Tuomet (žinoma, atsakius teigiamai) galima galvoti apie sekančius žingsnius – tinkamos priemonės pasirinkimą.

Pagrindiniai aspektai ir kreiptinas dėmesys:

 • Kiek (ar) turite santaupų pradinei investicijai?
 • Kam jums parama (finansavimas) reikalinga?
 • Yra patirtis, kuria galima remtis;
 • Išauga sėkmės versle galimybė, nes pavyksta išvengti klaidingų pasirinkimų.
 • Yra, kas lydi šioje kelionėje, ieškant optimaliausių sprendimų, padedant planuotis verslą ir finansus.
 • Sutaupoma nemažai laiko, pinigų ir nervų.
 • Įgyjamas konkurencinis pranašumas prieš besiverčiančius kitu būdu.
 • Atrenkame pasirinkimus, kurie neišvengiami verslo kelionėje.
 • Renkame žinias, tyrinėjame patirtis apie tuos pasirinkimus.
 • Kuriame tęstinį, santykį su pradedančiais verstis, padedami planuotis kelionę link norimo rezultato.
 • Dalyvaujame atrandant ir išgryninant tikruosius poreikius bei atliekant pasirinkimus.

Ženk žingsnį link
tvaraus verslo