logo

Pradėk verstis
paprastai

Mes esame, kad padėtumėme verslo vadovui (-ei) jo (jos) kelionėje.

Esame tikri, kad verslo išlikimui ir sėkmei reikalingos finansų žinios, įgūdžiai, instrumentai.

Jų reikia tik tiek, kiek reikia.

Esame pasirengę sužinoti kiek Jums reikia ir pasidalinti tuo žinojimu.

Tai didins Jūsų konkurencingumą.

Paslaugos

Verslo planavimas. Kelionė. Greitkelis

 • Verslo diagnostika, veiklos analizė, planavimas link norimo rezultato;
 • Biudžeto verslui ir srautų planavimas;
 • Verslo plano ir finansinio plano suderinamumas;
 • Verslo ciklo kūrimas;
 • Verslo modelio gryninimasis.

Mentorystė verslo valdymo ir vystymo klausimais. Greitkelis

 • Verslo veiklos auditas;
 • Verslo valdymo įrankių pritaikymas;
 • Verslo analizės įrankiai;
 • Vertės kūrimas verslui, klientui;
 • Konsultavimas verslo ir finansinio plano sudarymo klausimais;
 • Verslo ciklo, verslo modelio gryninimas;
 • Strateginiai verslo klausimai.

Mentorystė valdymo apskaitos klausimais

 • Valdymo apskaitos poreikių identifikavimas ir metodų parinkimas;
 • Savikainos, išlaidų, pelningumo analizė ir valdymas;
 • Biudžetų valdymas;
 • Pinigų srautų valdymas ir kiti klausimai.

Apie mus

Kas mes

Bendraminčių komanda, kuriuos vienija siekis būti naudingais turimomis verslo žiniomis ir patyrimais.

Kuo tikime

Kad verslą galima daryti lengvai ir paprastai.

Kuo netikime

Kad verslas gali būti tvarus be finansinio verslo raštingumo.

Požiūris

Verslo požiūris yra išmokstamas dalykas. Gyvenimišką požiūrį pakeitus verslo požiūriu, galite pakeisti visą verslo procesą, išvengti kančios verslo kūrime. Ramybė ir paprastumas + konkurencinis pranašumas prieš besiverčiančius kitu būdu. Verslo prasme Turi būti pasirengęs pralaimėti mūšį, kad laimėtum karą.

Pasitikėjimas

Gyvenime – ugdomas, versle – dalinamas avansu, kas yra būtina sąlyga.

Grėsmė – rizika

Grėsmė versle yra rizika. Grėsmė mūsų sveikatai ir gyvybei yra nerimą keliantis dalykas – tikslas yra tą grėsmę sunaikinti, jos išvengti. Grėsmė yra verslo potencialas: reikia ją identifikuoti, pasverti ir įvertinti, ar tu gali ją valdyti. Verslas kuriamas iš rizikos – kuo didesnė rizika, kuo didesnis potencialas.  Skola yra blogis žmogiškuoju požiūriu, verslo požiūriu – veikimo būdas, esminis resursas, šaltinis.

Verslo finansinis raštingumas

Reikalingas, kad gebėti planuoti ir prognozuoti (kas ir  yra verslo tikslas).  

Mūsų pažadas

Kuriame tęstinį santykį su klientu. Ką klientas gauna iš tęstinio santykio? Rūpinamės, kad pasuktumėte lengvumo ir paprastumo keliu, ugdant finansinio raštingumo įgūdžius.

Kaip veikiame

 • Atrenkame pasirinkimus, kurie neišvengiami vystant verslą.
 • Renkame žinias, tyrinėjame patirtis apie tuos pasirinkimus.
 • Kuriame tęstinį santykį su verslo vadovais, padėdami planuoti verslą.
 • Dalyvaujame atrandant ir išgryninant tikruosius poreikius bei atliekant pasirinkimus.

Naudos norintiems verstis kitu būdu

 • Yra patirtis, kuria galima remtis pasirinkime.
 • Išauga sėkmės versle galimybė, jei pavyksta išvengti klaidingų pasirinkimų ar bent sumažinti jų kiekį.
 • Yra, kas lydi šioje kelionėje, ieškant optimaliausių sprendimų, padedant planuotis verslą ir finansus.
 • Sutaupoma nemažai laiko, pinigų ir nervų.

Laimingų klientų
atsiliepimai

Partneriai

Dažnai užduodami klausimai

Negalite rasti atsakymo į savo klausimą? Parašykite mums:

Jei iš idėjos planuojam išaugti iki verslo, tuomet planas būtinas. Verslo plano ruošimas padės jums išgryninti mintis, suprasti savo verslo stiprybes ir trūkumus bei suvaldyti rizikas.

Tai vienas geriausių būdų patikrinti, ar verslo idėja yra įgyvendinama. Verslo plane išsamiai išdėstomi tikslai ir jų pasiekimo būdai. Planas padeda lengviau stebėti verslo plėtros bei augimo procesą. Rinkos supratimas, stiprybių, silpnybių, grėsmių bei galimybių išgryninimas, išlaidų bei pajamų prognozės ir aiškus planas sumažina galimų rizikų sąrašą.  Taip pat, be gerai paruošto verslo plano galimybės gauti finansavimą tiek iš banko, tiek iš investuotojų yra labai menkos.

Klausimai, į kuriuos pravartu atsakyti rengiant verslo planą:

Kokie motyvai jus skatina kurti šį verslą? Kokią vertę kurs būtent jums?

 • Kokių tikslų norite pasiekti per pusmetį? Metus?
 • Išsigryninkite, kuo jūsų verslas ypatingas, kuo jis patrauks klientų dėmesį ir širdis?
 • Kaip planuojate skatinti pardavimus?
 • Aprašykite verslo procesus. Ką būtina išmokti? Ką perduosite kitiems?

Taigi, kuo anksčiau pasirašysite verslo planą, tuo ramiau ir lengviau keliausite sekančiais verslo kūrimo žingsneliais.

Norint sėkmingai parduoti rinkai, reikia tą rinką pažinti. Labai svarbu nustatyti, kokios ir kur yra potencialios naujo produkto/paslaugos rinkos.

Atlikdami rinkos analizę, Jūs turite atsakyti į kelis esminius klausimus:

 • Kas yra jūsų vartotojai? Amžius, lytis, pajamos, gyvenamoji vieta, šeimyninė padėtis, pareigos, laisvalaikis
 • Kas ir kokie yra jūsų konkurentai? Objektyviai išanalizuokite konkurentų stipriąsias ir silpnąsias puses, dydį, plėtrą ir pelningumą, įvaizdį rinkoje ir pozicionavimo strategiją.
 • Jūsų verslo aplinka: politinė situacija, rinkos užimtumas, gyventojų vartojimo įpročiai, šalies teisiniai reguliavimai.

O informaciją rinkti galima labai įvairiai, nuo google ir statiskos departamento iki facebook grupių (kur lankosi potencialūs klientai) bei tiesioginio pokalbio su klientais.

Klausimai, kuriuos turite sau užduoti prieš gaunant paramą.:

 • Ar esu tam pasiruošęs?
 • Ar moku tvarkytis su esamais finansais?
 • Ar turiu, naudoju finansiniam verslo planavimui skirtus įrankius?
 • Ar turiu patirties, kaip tvarkytis su finansiniais srautais ir juos reguliuoti?
 • Ar suprantu, kuo skiriasi verslo ir finansinis planas bei kaip jie tarpusavyje “kalbasi”?

Tuomet (žinoma, atsakius teigiamai) galima galvoti apie sekančius žingsnius – tinkamos priemonės pasirinkimą.

Pagrindiniai aspektai ir kreiptinas dėmesys:

 • Kiek (ar) turite santaupų pradinei investicijai?
 • Kam jums parama (finansavimas) reikalinga?
 • Yra patirtis, kuria galima remtis;
 • Išauga sėkmės versle galimybė, nes pavyksta išvengti klaidingų pasirinkimų.
 • Yra, kas lydi šioje kelionėje, ieškant optimaliausių sprendimų, padedant planuotis verslą ir finansus.
 • Sutaupoma nemažai laiko, pinigų ir nervų.
 • Įgyjamas konkurencinis pranašumas prieš besiverčiančius kitu būdu.
 • Atrenkame pasirinkimus, kurie neišvengiami pradedant verstis.
 • Renkame žinias, tyrinėjame patirtis apie tuos pasirinkimus.
 • Kuriame tęstinį, santykį su pradedančiais verstis, padedami planuotis.
 • Dalyvaujame atrandant ir išgryninant tikruosius poreikius bei atliekant pasirinkimus.

Ženk žingsnį link
tvaraus verslo